Podstawowe wyzwania w gospodarce odpadami

Konferencja hybrydowa Polskiej Izby Ekologii

23.06.2021 godz. 10:00

Program konferencji:

10.00 – 12.30 Panel I

1. Otwarcie Konferencji – Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii, dr Przemysław Jura, Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii

2. Wyzwania w zakresie budowy gospodarki w obiegu zamkniętym w woj. śląskim – dr inż. Jan Bondaruk, zastępca dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa ds. Inżynierii Środowiska

3. Gospodarka o obiegu zamkniętyam w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Dominik Bąk, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

4. Gospodarka cyrkularna w praktyce – ustalenia zespołu KIS w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
​​​​​​​Jolanta Okońska-Kubica, Synthos, Przewodnicząca 7. Grupy Roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji Gospodarka o obiegu zamkniętym- woda, surowce kopalne, odpady

5. Rozszerzona odpowiedzialność producenta – Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol S.A.

12.30 - 13.00 Przerwa
​​​​​​​
13.00 – 15.00 Panel II

1. Założenia do Planu Gospodarki Opadami dla Województwa Śląskiego na lata 2023-2028 – Bogdan Pasko, Główny Specjalista Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

2. Wyzwania w gospodarce odpadami oczami instytucji kontrolującej – Agata Bucko-Serafin, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Łukasz Kuczmierczyk, Zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

3. In-house w usługach publicznych. Studium przypadku Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo–Komunalnego
​​​​​​​Sp. z o.o. 
– Jarosław Wisz, Główny Księgowy Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego Sp. z o.o. oraz Wojciech Kliszewski, Kierownik Działu Gospodarki Opadami Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego Sp. z o.o.

4. Doświadczenia gminy Bielsko-Biała w gospodarce odpadami  – Przedstawiciel Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.

15.00 – 15.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji