Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21” wraz z prezesem prof. dr hab. Andrzejem Grzybowskim oraz wykładowcami Uczelni wyższych kształcących Optometrystów w Polsce zaprasza na kolejną edycję cyklu webinarów dotyczących diagnostyki w chorobach oczu i wadach wzroku:

18.10.2021, godz. 18.00, "Biomarkery w diagnostyce zaburzeń powierzchni oka" wykład wygłosi dr n. med. Anna M. Ambroziak, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, Centrum Okulistyczne Świat Oka, Warszawa
 
08.11.2021, godz. 18.00, „Stany adaptacyjne do zeza - jak je diagnozować?” wykład wygłosi dr n. med. Hanna Buczkowska, Zakład Optometrii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

13.12.2021, godz. 18.00, „Biomechaniczne parametry oka w diagnostyce okulistycznej” wykład wygłosi dr hab. inż. Magdalena Asejczyk, prof.ucz, Katedra Optyki i Fotoniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

10.01.2022, godz. 18.00, „Zastosowania szumu plamkowego oraz rozpraszania wstecznego w pośrednim obrazowaniu mikrostruktur oka” wykład wygłosi prof. dr. hab. inż. D. Robert Iskander, Katedra Inżynierii Biomedycznej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

               ​​​​​​​Komitet Naukowy
dr n. med. Anna Ambroziak, Uniwersytet Warszawski
dr n. med. Hanna Buczkowska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
dr inż. Izabela Garaszczuk, dr optom., Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Andrzej Grzybowski, Katedra Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Fundacja Okulistyka 21
prof. dr hab. med. Bartłomiej Kałużny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
dr hab. Jacek Pniewski, Uniwersytet Warszawski
dr hab. n. med. Anna Przekoracka-Krawczyk, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu